Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Dalora s.r.o. (ďalej len „Dalora“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a pri návšteve našej webstránky https://www.dalora.sk/ chceme, aby ste sa cítili bezpečne. Preto sme vypracovali tieto pravidlá ochrany osobných údajov, kde sa dozviete ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať a taktiež o Vašich právach smerujúcich k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ – Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vaších osobných údajov je:

Dalora s.r.o.
Záhradnícka 46/A
Bratislava – mestská časť Ružinov
821 08
Slovenská republika
IČO: 54623979

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vo vložke číslo Okr. súd Trnava, odd. SRO, vl. č. 51944/T

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, uplatnenia Vašich práv, kontaktujte nás na emailovej adrese info@dalora.sk, prípadne písomne na adrese našej spoločnosti.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

Komunikácia s Vami

Vaše osobné údaje spracúvame, keď kontaktujete našu zákaznícku podporu telefonicky, mailom alebo chatom (četom) na našich sociálnych sieťach. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem (článok 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia GDPR)) poskytovať Vám kvalitnú zákaznícku podporu. Spracúvame pri ňom Vaše kontaktné údaje, ktoré nám pri komunikácii poskytnete ako sú meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, Vaše ID na sociálnej sieti, prezývka na sociálnej sieti, fotka. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu štyroch rokov od zaevidovania komunikácie s Vami.

Vaše osobné údaje spracúvame,keď zašlete formulár na naších webových stránkach. Právnym základom pre tento účel je súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia GDPR)). Spracúvame pri ňom Vaše kontaktné údaje, ktoré nám pri komunikácii poskytnete ako sú meno, priezvisko, emailová adresa, správa. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu štyroch rokov od zaevidovania komunikácie s Vami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje spracúvame, keď Vám zašleme marketingový newsletter. Právnym základom pre tento účel je súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia GDPR)). Spracúvame pri ňom Vaše kontaktné údaje, ktoré nám pri komunikácii poskytnete ako sú meno, priezvisko, emailová adresa. Tento newsletter môžete kedykoľvek prestať odoberať, odhlásením sa priamo v newslettri. Váš súhlas uchovávame do odvolania alebo ak náš newsletter neotvoríte po dobu 6 rokov.

Spracovanie objednávky a jej expedícia

Vaše osobné údaje spracúvame, keď si u nás zakúpite produkty, respektíve vytvoríte objednávku. Právnym základom pre tento účel je plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1, písm. b.) Nariadenia GDPR)). Spracúvame pri ňom údaje, ktoré ste nám pri vytváraní objednávky poskytli, ako sú: meno, priezvisko, emailová adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, číslo účtu, objednané produkty. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu štyroch rokov od zaevidovania komunikácie s Vami.

Vytvorenie a správa konta

Vaše osobné údaje spracúvame, keď si registrujete konto na našej webovej stránke https://www.dalora.sk/. Právnym základom pre tento účel je súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia GDPR)). Spracúvame pri ňom Vaše kontaktné údaje: emailová adresa, prípadne meno, priezvisko, telefónne číslo, poznámka k objednávke, informácie o platbe a doručovacia adresa, aby ste si jednoduchšie vedeli vytvoriť objednávku. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu odvolania súhlasu pre tento účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Hodnotenie nákupu, wishlist, watchdog (strážca dostupnosti tovaru) – zaslať upozornenie pri doskladnení tovaru

Vaše osobné údaje spracúvame, keď chcete ohodnotiť zakúpený produkt, pridať si produkt do wishlistu alebo si chcete pridať produkt do strážcu dostupnosti. Právnym základom pre tento účel je súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia GDPR)). Spracúvame pri ňom Vaše kontaktné údaje, ktoré nám pri komunikácii poskytnete ako sú meno, priezvisko, emailová adresa, recenzia, vybrané produkty. Tieto osobné údaje uchovávame odvolania súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Organizovanie súťaží pre zákazníkov a doručovanie cien

Vaše osobné údaje spracúvame, keď sa prihlásite do súťaže, ktorú organizujeme cez naše kontá na sociálnyhc sieťach alebo cez newsletter. Právnym základom pre tento účel je súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a.) Nariadenia GDPR)). Zvyčajne pre tento účel spracúvame údaje ako meno, priezvisko, emailová adresa,  doručovacia adresa. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu trvania súťaže.

Účtovné a daňové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj pre účtovné a daňové účely, lebo nám to ukladajú príslušné účtovné a daňové právne predpisy. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností (článok 6, ods. 1, písm. c.) Nariadenia GDPR)). Tieto údaje o Vás musíme spracúvať. Spracúvame pri ňom údaje, ktoré ste nám pri vytváraní objednávky poskytli. Účtovné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov a daňové doklady po dobu 10 rokov. 

Je potrebné zdôrazniť, že aj keď niektorý z dôvodov na spracúvanie osobných údajov odpadne, to neznamená automaticky ukončenie uchovávania týchto údajov. V niektorých prípadoch môžeme a musíme tieto údaje spracúvať na iný účel s iným právnym základom.

Komu osobné údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje sprístupňujeme rôznym obchodným partnerom, ktorí umožňujú spoločnosti Dalora fungovať a pomáhajú nám poskytovať Vám lepší, presnejší a celkovo personalizovanejší obsah a služby. Partnerov, ktorým sprístupňujeme Vaše osobné údaje, vyberáme veľmi starostlivo. Spolupracujeme len s tými, ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k ich zneužitiu.

K Vašim osobným údajom môžu mať prístup nasledujúce kategórie našich partnerov:

 • prepravné spoločnosti,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia hostingu vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovateľov platobných brán (poskytovateľov platobných kariet),
 • poskytovateľ telefonických služieb,
 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mail a omni-channel marketing
 • poskytovateľ sociálnej siete.

V ojedinelých prípadoch poskytneme Vaše údaje orgánom štátnej správy, napr. v prípade orgánov činných v trestnom konaní, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na predchádzanie, odhaľovanie a stíhanie trestnej činnosti a podvodov alebo ak sme k tomu inak právne zaviazaní.

Súbory cookies

Súbory cookie používa väčšina webových stránok a serverov na poskytovanie základných internetových služieb. Ak napríklad nakupujete online, súbory cookie sa používajú na to, aby si internetový eshop zapamätal položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíka. Súbory cookie tiež umožňujú webovým stránkam uložiť Vaše preferencie (napríklad jazykové alebo prihlasovacie preferencie) a použiť ich pri Vašej ďalšej návšteve. Súbory cookie sa môžu používať aj na zhromažďovanie štatistík o činnosti používateľov, napríklad o počte jedinečných návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, pretože mu umožňujú poskytovať užívateľsky prívetivejšie služby.

Súbory cookies sa delia na:

 • Prevádzkové – Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Marketingové – Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Nastavenia súborov cookies si viete zmeniť na cookie lište na našej webovej stránke alebo v prehliadači:

Deti mladšie ako 16 rokov

Naša webová stránka nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Preto zámerne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak zistíme, že sme neúmyselne zhromaždili osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky na ich čo najskoršie vymazanie, s výnimkou prípadov, keď sme podľa platných právnych predpisov povinní ich uchovávať.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 alebo 90 dní, o čom vás budeme informovať.

 • zistiť, či Dalora Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Dalory k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov (ktorého kontaktné údaje nájdete tu), na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ na konci tejto webovej stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov. Aktualizované dňa 26.6.2023.